eBook PDF / e-Pub Četrdeset pravila ljubavi, roman o Rumiju

Četrdeset pravila ljubavi, roman o Rumiju (Rating: 3.58 - 5909 votes)

Reading books etrdeset pravila ljubavi, roman o Rumiju Četrdeset pravila ljubavi, roman o Rumiju - Read Online or Download Četrdeset pravila ljubavi, roman o Rumiju by Harlan Berger Book For Free. Available forma: PDF, TXT , ePub , PDB , RTF, Audio Books Elif Shafak, Edin Urjan Kukavica full text books
Title:Četrdeset pravila ljubavi, roman o Rumiju
Format Type:Ebook
Author:Elif Shafak, Edin Urjan Kukavica
Publisher:Buybook
ISBN:9958301733
ISBN 13:
Number of Pages:425
Category:Historical fiction, Turkish literature, Fiction, Philosophy, Romance

Četrdeset pravila ljubavi, roman o Rumiju by Elif Shafak, Edin Urjan Kukavica

PDF, EPUB, MOBI, TXT, DOC Četrdeset pravila ljubavi, roman o Rumiju U ovome lirskom ma tovitom novom romanu Elif Shafak razmatra dvije usporedne pri e jednu suvremenu i drugu smje tenu u trinaesto stolje e kad je sufijski pjesnik i mistik Rumi susreo svog duhovnog mentora dervi a lutalicu poznatog kao ems iz Tabriza Obje pri e zajedno utjelovljuju Rumijevu bezvremenu poruku ljubavi .

Ameri ka ku anica Ella Rubinstein ima etrdeset godina i u nesretnom je braku kad prihva a posao recenzentice jednog knji evnog agenta Njezin je prvi zadatak pro itati i izvijestiti o romanu naslovljenom Slatko bogohulje kojeg je napisao mu karac po imenu Aziz Z Zahara Zaharin roman ispri an u mnogo razli itih glasova pri a o emsovoj potrazi za Rumijem i ulozi dervi a u preobrazbi uspje nog ali nesretnog sve enika u predanog mistika strastvenog pjesnika i zagovornika ljubavi .

Sve vi e op injena ovom pri om i sve se vi e udaljavaju i od svog supruga Ella po inje propitkivati svoj za ti en provincijski ivot i posezati za Azizom koji ivi u Amsterdamu Ujedno je odu evljavaju emsova pravila ljubavi koja nude uvid u drevnu filozofiju temeljenu na jedinstvu svih naroda i vjera i nazo nosti ljubavi u svakome od nas I dok Ella ita Azizov roman shva a da Rumijeva pri a odra ava njezinu vlastitu i da je Aziz jednako kao ems do ao osloboditi je preobraziti je na na in koji nikad ne bi mogla zamisliti .

U etrdeset pravila ljubavi Elif Shafak isprela je udesnu pri u o ljubavi i duhovnoj e nji sjajno istra uju i univerzalnu elju za prisno u s drugim ljudskim bi em kao i sa bo anskim Ovaj je roman provokativan u najboljem smislu te rije i jedan od rijetkih koji uspijeva rasvijetliti misti ne vidove svakodnevnog postojanja roman uma koliko i srca s mudro cu koja pro ima svaku stranicu

City of Endless Night, Dark in Death

Havva'nın Üç Kızı, The Bastard of Istanbul, Honor, Pinhan, The Forty Rules of Love, The Architect's Apprentice, The Gaze, The Saint of Incipient Insanities, The Flea Palace, Black Milk: On Writing, Motherhood, and the Harem Within